Ledundersøgelse

Intro: Generelle overvejelser for enhver ledundersøgelse.

Led: Videoklip med undersøgelsesteknik for de enkelte led.

Om denne app: Center for klinisk uddannelse har udviklet denne app. Kontakt os med dine kommentarer og gode idéer.

Introduktion

Undersøgelse af en patients led består i en grundig anamnese og objektiv undersøgelse.

Den objektive undersøgelse indbefatter:

- Inspektion
- Palpation
- Funktion


Anamnesen bør indeholde (hvis relevant)

Traume

- Hvornår
- Hvordan
- Hvor

Smerter/funktionsnedsættelse

- Debut
- Lokalisation
- Karakter
- Varighed
- Udvikling
- Provokerende/lindrende faktorer

Feber

- Hvor meget
- Hvor længe
- Relation til smerte eller andre symptomer

Symptomer fra andre organsystemer


Inspektion

Rødme

Misfarvning

Hævelse

- Synovitis
- Øget ledvæske
- Periartikulært inflammation

Fejlstillinger

- Ved fejlstillinger tages røntgen før test af funktion/reponering

Muskelatrofi

Sår

HUSK: Bilateral sammenligning


Palpation

Neurovaskulære forhold

Undersøg puls, sensibilitet og motorik distalt for en evt. skade

Varme

Blød og hård hævelse

Atrofi

Direkte og indirekte ømhed


Funktion

Aktivt og passivt bevægeudslag

Muskelkraft

Ledstabilitet

Ledspecifikke undersøgelser

Led


Ryg
Skulder
Albue
Håndled
Hånd
Hofte
Knæ
Ankel
og fod

Tilbage

Skulder


Andre undersøgelser:


Supplerende materiale:

Normal rtg. af skulder:
Tilbage

Hawkins test

Tilbage

Apprehension & Relocation

Tilbage

Sulcus test

Tilbage

Albue


Andre undersøgelser:


Supplerende materiale:

Normal rtg. af albue af et barn:
Tilbage

Tennis/Golf albue

Tilbage

Håndled


Andre undersøgelser:


Supplerende materiale:

Normal rtg. af håndled:
Tilbage

Tinnels tegn

Tilbage

Hånd


Supplerende materiale:

Normal rtg. af hånd:
Tilbage

Hofte


Andre undersøgelser:


Supplerende materiale:

Normal rtg. af hofte:
Tilbage

Piriformis tegn

Tilbage

Knæ


Andre undersøgelser:


Supplerende materiale:

Normal rtg. af knæ i AP-plan:
Normal rtg. af knæ i side-plan:
Tilbage

Kompressionstest

Tilbage

Ankel og fod


Andre undersøgelser:


Supplerende materiale:

Normal rtg. af ankel:
Tilbage

Thompsons test

Tilbage

Ryg


Andre undersøgelser:


Supplerende materiale:

Normal rtg. af ryg:
Tilbage

Lasegues test

Tilbage

Schobers test

Om denne app

Hvem er vi?

Center for klinisk uddannelse (CEKU) er en forsknings og undervisningsenhed under Københavns Universitets Sundhedsvidenskabelige Fakultet og Region Hovedstaden. CEKU PRODUCTIONS er en studenterbaseret enhed herunder som udvikler videoer og apps til den kliniske undervisning.

Projektmidler

Undervisningskvalitetspuljen etableret af Region Hovedstaden og SUND har finansieret denne app.

Undervisere

Amandus Gustafsson, læge
Hoveduddannelse i ortopædkirurgi. Mange års undervisningserfaring i ledundersøgelse på CEKU.

Sebastian Bjørck, læge
Introduktionsstilling i ortopædkirurgi. Mange års undervisningserfaring i ledundersøgelse på CEKU.

Fagligt ansvarlig

Michael Mørk Petersen, professor, overlæge, dr.med. Rigshospitalet

Idéudvikling og projektledelse

Tobias Todsen, stud.med.
CEKU PRODUCTIONS

Yousif Subhi, stud.med.
CEKU PRODUCTIONS

Tak til

Anne Søltoft Clemensen, CEKU PRODUCTIONS
Ebbe Bessmann, patient skuespiller
Kim Foss, CEKU PRODUCTIONS
Sara Næraa, patient skuespiller
Torben Schroeder, centerleder og professor på CEKU

Brugerbetingelser

CEKU er ansvarlig for indholdet af applikationen, som ikke må kopieres eller misbruges til andre formål. CEKU kan ikke drages til ansvar for brugen af denne applikation som skal tilpasses gængs klinisk praksis og lokal instruks.

Kontakt

Har du spørgsmål eller kommentarer er du velkommen til at kontakte os på

ceku.productions@gmail.com